Ostgotamusikens loga guldfärgad

Rösträtt – Sång på förskolan

Genom Rösträtt – sång på förskolan får barnen sjunga och använda både sin röst och kropp utifrån sina egna förutsättningar tillsammans med en av våra rösträttscoacher – Ayla Kabaca.

Upplägg:
• Uppsjungning och uppvärmning av rösten, stämbanden och kroppen
• Delaktighet i sång och rörelse
• Lyssna: Ayla sjunger för barnen
Syftet med projektet är att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar, så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster. Ayla Kabaca besöker din förskola med ett särskilt framtaget program för att sjunga för och tillsammans med barnen och samtidigt inspirera personalen. Programmet anpassas efter årstiden – vid jul sjunger vi julsånger!

Sverige ska åter bli ett sjungande land! Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Med stöd av Kulturrådet.

Fakta

Ålder: 3-5 år.
Spelperiod: hösten 2023/våren 2024.
Publikantal: max 20 barn + personal.
Speltid: ca 30 min.
Lokal: lekhall eller rum.
Scenmått: 3×2 m.
Bygg-/rivtid: 30/20 min.
Medverkande: 1 person.
Pris: 4 500 kr för två workshopar samma dag och förskola. Moms tillkommer med 25 %.

Bokning

Hör av dig till oss om du vill boka denna konsert genom att maila till: bokning@ostgotamusiken.se

Bokare Hilde Östensson
E-post: hilde.ostensson@ostgotamusiken.se
Tel: 013-35 99 75, 0733-83 82 63

Producent Katariiina Matthiessen
E-post: katariiina@ostgotamusiken.se
Telefon: 013-35 99 73, 070-375 85 33