Vänföreningen

Vänföreningen till
Östgöta Blåsarsymfoniker

Vänföreningen till Östgöta Blåsarsymfoniker är en ideell förening, organisatoriskt fristående från Stiftelsen Östgötamusiken. Vänföreningen har till ändamål att stödja Östgöta Blåsarsymfoniker, som är en av de få kvarvarande professionella blåsorkestrarna i Sverige med en uppgift att förvalta och utveckla den svenska blåsmusiktraditionen. Vänföreningen ska dessutom verka för att dess medlemmar ska få ännu mer glädje av sitt blåsmusikintresse.

Som medlem i Vänföreningen kan man bidra till att sprida information om Östgöta Blåsarsymfonikers breda verksamhet och locka mer publik till Blåsarsymfonikernas konserter.

Medlemmarna i Vänföreningen erbjuds rabatt på abonnemang i Crusellserien och kammarmusikserien Konstpaus. I samband med konserten på trettondagsafton anordnar Vänföreningen dessutom en extra festlighet i pausen för sina medlemmar. Som medlem i Vänföreningen får man också möjlighet att delta i konsertresor till intressanta evenemang utanför Östergötland.

Verksamhetsåret 2019 har Vänföreningen följande styrelse:
Lennart Johansson, ordförande
Göran Björklund, vice ordförande
Gerd Björklund, kassör
Birgitta Dignell, sekreterare
Janove Blick,  Ann-Kristin Uggeldahl och Anders Lindgren, ledamöter
Stefan Johnsson, Tommy Widelius och Björn Nilsson, suppleanter.

Vänföreningen har valt att låta både enskilda personer och föreningar få möjlighet att bli medlemmar så att även föreningslivet kan visa sitt stöd för regionens enda professionella blåsorkester.

Medlemsavgiften är endast 100:- och gäller för kalenderåret 2018. Medlemskap kan lösas i samband med Blåsarsymfonikernas konserter eller genom ansökan här på hemsidan. Medlemsavgiften 100:- kan betalas till Bankgiro 463-5991, till Swish 0709-371258 eller vid Vänföreningens informationsbord i samband med någon av Blåsarsymfonikernas konserter.

Ansökan om medlemskap

Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Telefon

Mobiltelefon

E-post*

Födelseår (för ungdom under 25)

Jag är intresserad av att ingå i vänföreningen styrelse.

JaNej

Jag är intresserad av att på annat sätt arbeta aktivt för vänföreningen.

JaNej

Jag har betalat medlemsavgiften 100:- till Bankgiro 463-5991.

JaNej

* Obligatoriska uppgifter