Styrelsen

Styrelsen

Friederike Gerlach, ordförande 073-528 85 77
Anders Lindgren 1:e vice ordförande 070-543 83 51
Peder Drott 2:e vice ordförande
Birgitta Larsson ledamot
Martin Tollén ledamot

Stiftelsen Östgötamusikens ledamöter tillsätts av Region Östergötland. Region Östergötland är den part som ansvarar för fördelningen av Östgötamusikens resurser enligt samverkansmodellen. Östgötamusikens uppdrag är att tillgodose regionen med musik. Östgötamusiken skriver samarbetsavtal med Region Östergötland och Linköpings kommun och erhåller största delen av sina medel från Region Östergötland samt Linköpings Kommun och Norrköpings Kommun.