Östgöta Blåsarsymfoniker

Östgöta Blåsarsymfoniker

Östgöta Blåsarsymfoniker är Östergötlands stolta musikresurs med anor från 1500-talet. Som en av landets ledande professionella blåsorkestrar har orkestern genom generationer bevarat och utvecklat sitt arv, för att idag vara en viktig spelare som når alla. Barn, unga, familjer och äldre möter kontinuerligt Östgöta Blåsarsymfoniker tack vare att orkestern har en bred folklig förankring och på grund av att man ständigt jobbar med att hitta nya vägar.

Musikerna i Östgöta Blåsarsymfoniker har också i sina anställningar att dela sin arbetstid i någon av de tre fasta ensemblerna, Östgöta Brasskvintett, Crusellkvintetten och Östgötabandet.

Östgöta Blåsarsymfoniker drivs av att hitta nya utmaningar, i samarbeten med olika dirigenter, solister och ensembler, allt för att skapa spännande beröringspunkter människor och kulturer emellan. Östgöta Blåsarsymfoniker vill att Crusellhallen – hemmaplanen – skall få bli en mötesplats för alla där musiken blir det gemensamma.

Musiker:

Tvärflöjt: Nina Sognell
Oboe: Blanca Sans Ballart
Klarinett: Vakant, Rosa Campoy (vik) konsertmästare
Niklas Hakegård
Hans Åkesson
Saxofon: Henrik Westerberg
Fagott: Andreas From
Valthorn: Katarina Andersson

Erik Rapp

Trumpet: Jan-Åke Hermansson

Pelle Anelid

Mikael Wittwång

Trombon: Therese Hammarberg

Lars Hedlund

Bastrombon: Vakant
Tuba: Magnus Matthiessen
Kontrabas: Mats Bergström
Slagverk: Olle Bohm