Kontoret

Vi på kontoret

Friederike Gerlach, tf länsmusikchef
0735-28 85 77, lmch@ostgotamusiken.se

Staffan Mårtensson, tf orkesterproducent
070-554 32 03, smartensson@comhem.se

Katariiina Matthiessen, producent
013-35 99 73, 0703-75 85 33, katariiina@ostgotamusiken.se

Eva Andersson, ekonom
013-35 99 72, eva.andersson@ostgotamusiken.se

Daniel Emilsson, art director (jobbar deltid)
daniel@ostgotamusiken.se

Frida Edstrand, bokare (jobbar deltid)
013-35 99 75, bokning@ostgotamusiken.se

Mikael Sehlstedt, vaktmästeri och teknik (jobbar deltid)
013-35 99 71, vktm@ostgotamusiken.se

Postadress: Östgötamusiken, Box 140, 581 02 Linköping
Besöksadress: Östgötagatan 19 (Linköping Konsert & Kongress)
Telefon: 013-35 99 70. Fax: 013-12 26 40
E-post: info@ostgotamusiken.se