Ostgotamusikens loga guldfärgad

Vi söker Konstnärlig chef

Brinner du för att sprida musik till fler och vill utveckla en verksamhet med din konstnärliga vision tillsammans med medarbetare och ledning? Från och med årsskiftet ingår Östgötamusiken i Scenkonst Öst. Vi söker nu Konstnärlig chef på Östgötamusiken, en del av Scenkonst Öst.

Östgötamusiken

Östgötamusiken har ett regionalt uppdrag att utveckla det regionala musiklivet och erbjuda alla i Östergötland tillgång till levande musik med hög kvalitet inom flera genrer. Med egna professionella musiker och frilansande artister ger Östgötamusiken varje år hundratals konserter – för unga, för seniorer, för alla runt om i regionen.

Östgötamusiken ingår från och med årsskiftet 2023 i Scenkonst Öst, tillsammans med Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst. Bolaget, som ägs av Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun, har bildats för att bidra till fortsatt utveckling av kulturlivet i Östergötland. Syftet med Scenkonst Öst är att främja och bidra till utvecklingen av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt att stärka länets attraktivitet. Inom organisationen finns också ett verksamhetsstöd gällande HR, marknad och kommunikation, ekonomi, fastighet och IT.

Östgötamusiken har ett brett uppdrag. Under ett normalår genomförs cirka 420 konserter/speltillfällen utspritt i Östergötlands alla kommuner. Idag är 17 musiker tillsvidareanställda samt ett antal medarbetare som arbetar inom administration och produktion.

I och med samgåendet med Scenkonst Öst påbörjas en ny och spännande fas i Östgötamusikens långa historia. Nu inrättas en ny tjänst, Konstnärlig chef, som kommer att få vara med och påverka Östgötamusikens fortsatta resa framåt.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

I din roll som Konstnärlig chef är du verksamhetschef för Östgötamusiken. Fokus i uppdraget är att utveckla verksamheten, både konstnärligt, publikmässigt och ekonomiskt. Vidare har du helhetsansvar för innehåll, planering och ekonomiskt resultat. Östgötamusikens hela verksamhet ska upplevas som en levande och inspirerande resurs för alla i Östergötland.

Östgötamusiken har fyra ensembler, som bland annat arbetar med uppsökande verksamhet med konserter för barn och unga och inom vård och omsorg. Ett antal gånger per år framträder man som Östgöta Blåsarsymfoniker i en abonnemangsserie. Du förväntas ta ansvar för att producera vissa offentliga konserter med de egna ensemblerna och frilansmusiker i hela regionen.

Du ingår i ledningen för Scenkonst Öst och rapporterar till dess VD. Du förväntas ta en aktiv roll i ledningens arbete för bolaget där bland annat de konstnärliga cheferna för Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern deltar. Du ska bidra till helheten för Scenkonst Öst, där varje verksamhet ska verka var för sig och tillsammans. Samarbeten med teatern och SON är ett viktigt utvecklingsområde. Vi ser gärna att du som Konstnärlig chef för Östgötamusiken är bosatt i Östergötland.

Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat vara att:

 • leda och utveckla verksamheten utifrån uppdraget med en tydlig konstnärlig vision
 • utveckla konsertformen både genom att fördjupa och förnya den
 • locka ny publik och behålla nuvarande publik
 • vårda och utveckla relationer med kommuner, andra regionala aktörer och företrädare för musik- och kulturlivet i Östergötland och även nationellt
 • vara ansvarig för personal, ekonomi och planering
 • leda produktionsarbetet, däribland att planera musikernas arbetstid och engagera dirigenter, frilansmusiker och gästartister
 • representera Östgötamusiken på̊ lokal, regional, nationell och internationell nivå̊
 • delta i Scenkonst Östs ledning och arbeta för helheten inom bolaget

Tjänsten är ett förordnande på fem år med möjlighet till förlängning.

Din profil

Du är en person som brinner för och har ett stort intresse och engagemang för musik samt för att utveckla en konstnärlig verksamhet som arbetar med uppsökande verksamhet, inte minst till barn och unga samt inom vård och omsorg. Vidare har du ett tydligt ledarskap som präglas av ärlighet och transparens. Du är socialt kompetent och kan på ett rakt och tydligt sätt kommunicera din vision.

Vi lägger stor vikt vid din personliga potential men för att lyckas i rollen behöver du ha:

 • Någon form av musikutbildning på eftergymnasial nivå.
 • Erfarenhet från och kontaktnät inom musik-/kulturområdet
 • Ett antal års ledarerfarenhet som chef, projektledare, producent eller motsvarande med erfarenhet av större budget- och personalansvar
 • Erfarenhet av politiskt styrda kulturorganisationer och erfarenhet av dialog med politiska företrädare
 • Repertoarkunskap inom musikområdet
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Vid en intervju kommer fokus att läggas på kompetenser som: förändringsbenägenhet, planering, anpassning, relationsbyggande, samarbete och kommunikation.

Ansök redan idag!

I denna rekrytering samarbetar Scenkonst Öst med Unik Resurs. Sök tjänsten på www.unikresurs.se genom att klicka på ”ansök” och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam som du ser nedan. Sista ansökningsdag är 11 september.

Vi kommer i urvalet att nyttja arbetspsykologiska tester. Du kommer också att tidigt i urvalet få del av och svara på hur du anser dig möta de skallkrav och meriterande aspekter som finns för tjänsten avseende utbildning, erfarenhet och kunskap. 

Vårt fokus kommer i ett första läge vara om du motsvarar kraven ovan och din personliga potential. Senare kommer naturligtvis personliga intervjuer med både oss och kund samt referenstagning ske.

Hoppas att vi möts i processen!

Anastasia Almasidis, 0790–984164, anastasia.almasidis@unikresurs.se

Kristina Lind, 0767–781513, kristina.lind@unikresurs.se

Projektledaren sammangåendet, 072-180 79 09, Eric Sjöström, eric@erdakonsult.se

Facklig representant Symf 070- 557 04 99, Lars Hedlund, lars.hedlund@ostgotamusiken.se

Unik Resurs                                

Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång

Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.

Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.

Lycka till!