Ostgotamusikens loga guldfärgad

Sök Vänföreningens Ungdomsstipendium!

Vänföreningen till Östgöta Blåsarsymfoniker inbjuder elever som spelar symfonisk blåsmusik att söka deras Ungdomsstipendium för 2023.

Det finns i dag endast ett fåtal professionella blåsorkestrar i Sverige som förvaltar och utvecklar den svenska blåsmusiktraditionen. Östgöta Blåsarsymfoniker har sina rötter i militärmusiken ända sedan Gustav Vasas tid på 1500-talet. Från Livgrenadjärregementenas musikkårer och Bernhard Henrik Crusell har utvecklingen gått vidare via Regionmusiken till dagens Östgöta Blåsarsymfoniker. Till stöd för dessa orkestrars fortlevnad och utveckling har fristående vänföreningar växt fram och 2009 bildades Vänföreningen till Östgöta Blåsarsymfoniker.

Förutom att vara ett stöd för Blåsarsymfonikernas fortsatta verksamhet vill Vänföreningen också främja blåsmusikens utveckling genom att varje år dela ut ett ungdomsstipendium. Stipendiet år 2023 är på 10 000 kronor och delas ut till enskild elev född tidigast år 2003 som är uppväxt och är eller har varit musikaliskt aktiv i Östergötland. Utdelningen sker i samband med Östgöta Blåsarsymfonikers konsert i Crusellhallen torsdag 4 maj 2023. Stipendiaten utses av en jury som består av Vänföreningens stipendiekommitté och musiker från Östgöta Blåsarsymfoniker.

Ansökan görs på en särskild blankett som du beställer med e-post från: vanforeningen@ostgotamusiken.se eller
laddar ner här som PDF eller Word-dokument:
>>Ansökningsblankett 2023. pdf
>>Ansökningsblankett 2023.doc

På blanketten ska du fylla i följande uppgifter:
Namn, personnummer, adress, postadress, hem- och mobiltelefon, e-postadress, instrument, musikstycke, kompositör, musik-/kulturskola,
din instrumentallärares namn och telefon, motivering till ansökan samt på vilket sätt du fått information om stipendiet.
Med ansökan ska du också bifoga en fil i mp3-format med en inspelning där du framför ett valfritt musikstycke på högst 5 minuter.

Ansökan, inspelning och referenser kan skickas med e-post till: vanforeningen@ostgotamusiken.se
eller med traditionell post till:

Vänföreningen till
Östgöta Blåsarsymfoniker
Östgötagatan 19
582 32 LINKÖPING

Vi behöver ansökan och inspelning senast den 31 januari 2023.
Efter uttagning sker eventuellt kallelse till audition i mars 2023.
Utdelning av stipendiet sker i samband med konsert 4 maj 2023.

Frågor till stipendiekommittén besvaras av Gerd Björklund på 070-937 12 58 eller e-post: gerd.bjorklund@gmail.com