Information om Coronaviruset (Covid-19)

Det är en ny och oviss tid för oss alla i nuläget och framöver.  

Östgötamusiken följer Regeringens beslut och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för vår publik, arrangörer, samarbetsparter och personal. Det får naturligtvis konsekvenser med inställda konserter och verksamhet. 

Vi uppdaterar löpande information om inställda konserter och evenemang via vår hemsida samt på våra sociala medier.  Gällande frågor om återbetalning för biljetter, läs mer på www.konsertkongress.se eller kontakta Linköping Konsert & Kongress 013-190 00 00.

Vi har kontakt med arrangörer som har inbokade konserter inom den närmsta tiden. I dagsläget är vår verksamhet igång till viss del. Vi har dock full förståelse att konserter kan bli avbokade med mycket kort varsel.  

Vi värnar om våra medarbetares och vår publiks hälsa och gör det vi kan för att minska smittspridningen genom att följa de restriktioner och rekommendationer som finns. 

Läs mer på Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. 

Aktuell information om läget I Östergötland hittar du på  Region Östergötlands hemsida.

Beslut i kommunen angående Coronaviruset hittar du på  Linköpings Kommuns hemsida.

Har du funderingar och frågor kring smitta eller är i behov av vård, läs mer på 1177.