Länsmusikchefen har entledigats med omedelbar verkan

Styrelsen för Stiftelsen Östgötamusiken har på ett extrainsatt styrelsemöte den 27 juni beslutat att häva anställningsavtalet med länsmusikchefen då ett fortsatt förtroende för vederbörande saknas. Länsmusikchefen har vilselett och försökt vilseleda organisationen genom att lämna oriktiga uppgifter på olika fakturor. Vidare har länsmusikchefen missbrukat sin ställning på ett sådant sätt så att vederbörande har gynnats och organisationen skadats. Motstridiga uppgifter om dessa fakturor har lämnats vilket gör att förtroendet för länsmusikchefen har skadats i betydande omfattning. Händelsen är polisanmäld. Facket och personalen har informerats.

Linköping, den 29 juni 2019

Friederike Gerlach, ordförande

Kontakt:

Friederike Gerlach, ordförande

friederike.gerlach@ostgotamusiken.se,073-528 85 77

Niklas Hakegård, lokal facklig representant för SYMF

niklas.hakegard@gmail.com070-394 02 90