Avtackning för Lars ”Selan” Sehlstedt


Tack Selan för alla dessa år, vi önskar dig en härlig tid framöver!

Vi tackar Lars ”Selan” Sehlstedt för fantastiska 50 år (!) som musiker här på Östgötamusiken. Selan har varit saxofonist och klarinettist i Östgöta Blåsarsymfoniker och Östgötabandet. Han började redan som 16-åring i dåvarande militärmusiken. Läs mer i intervjun på tidningen Symf https://www.symf.se/om-symf/tidningen-symfoni/symfoni-nr-1-2019/