Ansök om Ungdomsstipendium 2019

Till unga lovande musiker från Östergötland med framtida ambition inom symfonisk blåsmusik

Vänföreningen till Östgöta Blåsarsymfoniker inbjuder elever som spelar symfonisk blåsmusik att söka vårt ungdomsstipendium. 

Det finns i dag endast ett fåtal professionella blåsorkestrar i Sverige som förvaltar och utvecklar den svenska blåsmusiktraditionen. Östgöta Blåsarsymfoniker har sina rötter i militärmusiken ända sedan Gustav Vasas tid på 1500-talet. Från Livgrenadjärregementenas musikkårer och Bernhard Henrik Crusell har utvecklingen gått vidare via Regionmusiken till dagens Östgöta Blåsarsymfoniker.

Till stöd för dessa orkestrars fortlevnad och utveckling har fristående vänföreningar växt fram och 2009 bildades Vänföreningen till Östgöta Blåsarsymfoniker.

Förutom att vara ett stöd för Blåsarsymfonikernas fortsatta verksamhet vill Vänföreningen också främja blåsmusikens utveckling genom att varje år dela ut ett ungdomsstipendium.

Med anledning av att vänföreningen fyller 10 år blir stipendiesumman 2019 10000 kronor. Stipendiet delas ut till enskild elev född tidigast 1999 som är uppväxt och är eller har varit musikaliskt aktiv i Östergötland. Utdelningen sker i samband med Östgöta Blåsarsymfonikers konsert i Crusellhallen  28 april 2019.

Stipendiaten utses av en jury som består av Vänföreningens stipendie-kommitté och musiker från Östgöta Blåsarsymfoniker.

 

Ansökan

Ansökan görs på en särskild blankett som du laddar ner här Ansökningsblankett 2019 eller beställer med e-post från vanforeningen@ostgotamusiken.se.

På blanketten ska du fylla i följande uppgifter: Namn, personnummer, adress, postadress, hem- och mobiltelefon, e-postadress, instrument, musikstycke, kompositör, musik-/kulturskola, din instrumentallärares namn och telefon samt motivering till ansökan.

Med ansökan ska du också bifoga en fil i mp3-format med en inspelning där du framför ett valfritt musikstycke på högst 5 minuter.

Ansökan, inspelning och referenser kan skickas med e-post till: vanforeningen@ostgotamusiken.se 

eller med traditionell post till:

Vänföreningen till
Östgöta Blåsarsymfoniker
Box 140
581 02 Linköping
Org nr 802447-9845
Bankgiro 463-5991

Vi behöver ansökan och inspelning senast den 31 januari 2019
Efter uttagning sker eventuellt kallelse till audition i mars 2019.
Utdelning av stipendiet sker i samband med konsert den 28 april 2019.

Frågor till stipendiekommittén besvaras av Leif Wangin,
0709-545649 eller leif.wangin@telia.com